Διαδικασία Εγγραφής για πολίτες εκτός Ευρωπαϊκές Ένωσης
Η διαδικασία εγγραφής για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα για απόκτηση πτυχίου επαγγελματία πιλότου (Commercial Pilot License Integrated ή Commercial Pilot License Modular) είναι η ακόλουθη:

Βήμα 1.
Ζητήστε μας να σας στειλουμε την Αίτηση Εγγραφής σε ηλεκτρονική μορφή με e-mail. Μαζί με την αίτηση για λάβετε και τα στοιχεία των τραπεζικών μας λογαριασμών.

Βήμα 2.
Πρέπει να συμπληρώσετε προσεκτικά την Αίτηση Εγγραφής, να την υπογράψετε και να προχωρήσετε στην κατάθεση του ποσού των 1.000 Ευρώ το οποίο είναι το κόστος της Αρχικής Αξιολόγησης Ικανότητας. Αυτό το κόστος θα αφαιρεθεί από το συνολικό κόστος του προγράμματος εκπαίδευσης σε περίπτωση επιτυχίας. Σε περίπτωση απότυχίας στην Αρχική Εξέταση Αξιολόγησης θα σας επιστραφεί το ποσό των 600 ευρώ.

Βήμα 3.
Στείλτε μας με e-mail την Αίτηση Εγγραφής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με το αντίγραφο της κατάθεσης για να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής.

Βήμα 4.
Μόλις λάβουμε την Αίτηση Εγγραφής και το αντίγραφο της κατάθεσης θα εκδόσουμε την σχετική πρόσκληση που χρειάζεται για την διαδικασία έκδοσης της VISA.

Βήμα 5.
Μόλις η VISA είναι έτοιμη θα πρέπει να ταξιδέψετε στην Ελλάδα για να γίνει η Αρχική Αξιολόγηση Ικανότητας. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αρχική Αξιολόγηση Ικανότητας εδώ..

Βήμα 6.
Αν περάσετε επιτυχώς την Αρχική Αξιολόγηση Ικανότητας θα είστε πλέον σπουδαστής της σχολής μας, πλήρους φοίτησης, οπότε θα ξεκινήσει και η διαδικασία για την έκδοση άδειας παραμονής για σπουδές στην Ελλάδα (VISA Type D _ Student Permit).