Μαρκόπουλο / Αττικής Image 1
Μαρκόπουλο / Αττικής Image 2
Μαρκόπουλο / Αττικής Image 3
Μαρκόπουλο / Αττικής Image 4
Μαρκόπουλο / Αττικής Image 5
Μαρκόπουλο / Αττικής Image 6
Το σχολείο θεωρητικών γνώσεων βρίσκεται στις νέες μας εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Το Μαρκόπουλο έχει καλή σύνδεση με το προαστιακό σιδηρόδρομο με την Αθήνα (σταθμός Κορωπίου). Η μεταφορά από τον σταθμό Κορωπίου προς τις εγκαταστάσεις και αντίστροφα γίνεται με minibus ή αυτοκίνητα της σχολής.