Γίνε πιλότος

Εκπαίδευση πιλότων για υποψηφίους χωρίς προηγούμενη εμπειρία

Εκπαίδευση πιλότων με τα ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για υποψηφίους πιλότους χωρίς καθόλου προηγούμενη εμπειρία.

Advanced ATPL Integrated - Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης πιλότων

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ATPL Integrated Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας πιλότου ATPL Integrated, είναι σχεδιασμένο για μαθητές με μηδενική πτητική εμπειρία. Το πρόγραμμα παρέχει όλη την θεωρητική και πτητική γνώση που χρειάζεται για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας πιλότου εγκεκριμένης από την EASA. Ο μαθητής μετά από την επιτυχία του στην θεωρητική αλλά και την πτητική εκπαίδευση αποκτά την επαγγελματική άδεια πιλότου ATPL Frozen (CPL/ME/IR με ATPL Theory Credit και MCC).

Δείτε περισσότερα

Standard ATPL Integrated. Commercial Pilot Training Course, EASA Approved

The ATPL (A) Integrated Standard Course is a program designed exclusively by active pilots of world-wide airlines, members of evaluation and pilot selection committees, as well as airline pilot instructors and evaluators.It is aimed at high-achieving students who can obtain the professional pilot’s license with the minimum hours required by law, at the lowest cost.In addition, they can enhance and enrich their license with additional courses and ratings according to they own prioritize needs.

Δείτε περισσότερα

Aviator Modular I PPL(A) - Private Pilot License

This course is designed to train students with no previous flight experience to level of flying as private pilots in command on single engine piston aircrafts under visual flight rules.

Δείτε περισσότερα