Γίνε πιλότος

Εκπαίδευση πιλότων για υποψηφίους χωρίς προηγούμενη εμπειρία

Εκπαίδευση πιλότων με τα ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για υποψηφίους πιλότους χωρίς καθόλου προηγούμενη εμπειρία.

Aviator Pro II ATPL Integrated - Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης πιλότων

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ATPL Integrated Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας πιλότου ATPL Integrated, είναι σχεδιασμένο για μαθητές με μηδενική πτητική εμπειρία. Το πρόγραμμα παρέχει όλη την θεωρητική και πτητική γνώση που χρειάζεται για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας πιλότου εγκεκριμένης από την EASA. Ο μαθητής μετά από την επιτυχία του στην θεωρητική αλλά και την πτητική εκπαίδευση αποκτά την επαγγελματική άδεια πιλότου ATPL Frozen (CPL/ME/IR με ATPL Theory Credit και MCC).

Δείτε περισσότερα

Aviator Pro I / D Commercial Pilot Modular Training Course | Distance Learning

The course provides all the theoretical knowledge with a sophisticated distance learning system (Nordian e-Learning Management System) and flight training required, plus certification, for a successful examination and flight skill test in order to obtain an EASA Approved Commercial Pilot License (CPL) including Multi Engine (ME) and Instrument Ratings (IR), ATPL Theory Credit and MCC Completed on license (CPL/ME/IR - ATPL frozen). This course is designed for student pilots with zero flying experience.

Δείτε περισσότερα

Aviator Modular I PPL(A) - Private Pilot License

This course is designed to train students with no previous flight experience to level of flying as private pilots in command on single engine piston aircrafts under visual flight rules.

Δείτε περισσότερα