Γίνε πιλότος

Εκπαίδευση πιλότων για υποψηφίους χωρίς προηγούμενη εμπειρία

Εκπαίδευση πιλότων με τα ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για υποψηφίους πιλότους χωρίς καθόλου προηγούμενη εμπειρία.