Γίνε πιλότος

Εκπαίδευση πιλότων για υποψηφίους χωρίς προηγούμενη εμπειρία

Εκπαίδευση πιλότων με τα ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για υποψηφίους πιλότους χωρίς καθόλου προηγούμενη εμπειρία.

Aviator Pro I Commercial Pilot (ATPL) Integrated Training Course • All Inclusive

Commercial Pilot Training, ATPL Integrated Course
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματιών πιλότων παρέχει στον εκπαιδευόμενο επαγγελματία πιλότο όλη την θεωρητική και πτητική εκπαίδευση ώστε να είναι έτοιμος για επιτυχείς θεωρητικές εξετάσεις και εξετάσεις πτητικής ικανότητας για την απόκτηση Επαγγελματικού πτυχίου πιλότου, εγκεκριμένου από την EASA. Το πτύχιο που αποκτά ο εκπαδευόμενος πιλότος είναι το Commercial Pilot License (CPL) με Multi Engine (ME) και Instrument Ratings (IR),ATPL Theory Credit και MCC Completed επάνω στο πτυχίο (CPL/ME/IR - ATPL frozen). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματιών πιλότων είναι σχεδιασμένο για υποψηφίους χωρίς προηγούμενη πτητική εμπειρία. Η τιμή του προγράμματος περιλαμβάνει διαμονή για 14 μήνες σε πλήρως εξοπλισμένο διαμέρισμα το οποίο μοιράζεται με ακόμα ένα υποψήφιο. Επίσης περιλαμβάνει το κόστος των θεωρητικών αλλά και των πτητικών εξετάσεων (για μία προσπάθεια).

Δείτε περισσότερα

Aviator Pro II Commercial Pilot Integrated Training Course

Commercial Pilot Training course - CPL/ME/IR
This is a Commercial Pilot Integrated Training course (ATPL Integrated) designed for student pilots with zero flying experience. The course provides all the theoretical knowledge and flight training required, plus certification, for a successful examination and flight skill test in order to obtain an EASA Approved Commercial Pilot License (CPL) including Multi Engine (ME) and Instrument Ratings (IR), ATPL Theory Credit and MCC Completed on license (CPL/ME/IR - ATPL frozen).

Δείτε περισσότερα

Aviator Pro I / D Commercial Pilot Modular Training Course | Distance Learning

The course provides all the theoretical knowledge with a sophisticated distance learning system (Nordian e-Learning Management System) and flight training required, plus certification, for a successful examination and flight skill test in order to obtain an EASA Approved Commercial Pilot License (CPL) including Multi Engine (ME) and Instrument Ratings (IR), ATPL Theory Credit and MCC Completed on license (CPL/ME/IR - ATPL frozen). This course is designed for student pilots with zero flying experience.

Δείτε περισσότερα

Aviator Modular I PPL(A) - Private Pilot License

This course is designed to train students with no previous flight experience to level of flying as private pilots in command on single engine piston aircrafts under visual flight rules.

Δείτε περισσότερα