Σχετικά με την FAS Image 1
Σχετικά με την FAS Image 2
Σχετικά με την FAS Image 3
Σχετικά με την FAS Image 4
Σχετικά με την FAS Image 5
Σχετικά με την FAS Image 6
Το έμπειρο προσωπικό και η διοίκηση της FAS αποδυκνείουν καθημερινά την αφοσίωσή τους στην αεροπορική ιδέα εκτελώντας με επιτυχία όλα τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.

Η FAS δημιουργήθηκε ως συνέχεια της GORTYS Ε.Π.Ε. η οποία από το 1989 έως το 2000 ήταν από τις πρώτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών αεροταξί, μιας πρωτοπόρας για την εποχή υπηρεσίας.

Το 2001 η GORTYS ΕΠΕ πήρε την τελική της μορφή ως Ανώνυμος Εταιρεία, την FANOURAKIS AVIATION SERVICES Α.Ε., FAS - www.fas.gr.

Οι κύριες δραστηριότητες της FAS είναι:

  • FAS Pilot Academy - Σχολή Επαγγελματιών Πιλότων Αεροσκαφών
  • FAS Maintenance and CAMO - Συντήρηση και διαχείριση αξιοπλοϊας αεροσκαφών
  • FAS Air - Αερομεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων και
  • FAS Air Ambulance - Υπηρεσία για επείγουσες αεροδιακομιδές

Για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η FAS διαθέτει όλες τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές εγκρίσεις και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά σύμφωνα με το πρότυπο της EASA.