Για να είναι δυνατή η εγγραφή σας σε κάποιο από τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία πιλότου πρέπει να γίνει μία αρχική αξιολόγηση ικανότητας.

Πριν από την εγγραφή σας ως εκπαιδευόμενος πιλότος πλήρους φοίτησης θα γίνει μία αρχική αξιολόγηση ώστε να διαπιστωθεί η ικανότητα παρακολούθησης και απόκτησης πτυχίου επαγγελματία πιλότου. Η διάρκειά της αξιολόγησης είναι περίπου 2 έως 3 ημέρες και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Συνέντευξη
  Η συνέντευξη θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης της σχολής μας. Η συνέντευξη επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της προσωπικότητας και των ικανοτήτων του υποψηφίου, την αριθμητική και λεκτική συλλογιστική, τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του υποψηφίου επαγγελματία πιλότου.
 • Ιατρικές Εξετάσεις
  Το πιο σημαντικό μέρος της της διαδικασίας για την αξιολόγηση του υποψηφίου επαγγελματία πιλότου είναι οι ιατρικές εξετάσεις. Για να μπορεί ο υποψήφιος πιλότος να συμμετάσχει στην εκπαίδευση για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία πιλότου, σύμφωνα με τους κανονισμούς, πρέπει να έχει υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις ώστε να αποκτήσει το σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό (EASA Medical Class 1 Certificate). Οι ιατρικές εξετάσεις γίνονται από εξουσιοδοτημένα ιατρικά κέντρα κατόπιν ραντεβού. Η σχολή αναλαμβάνει να οργανώσει το ραντεβού για τις ιατρικές εξετάσεις του υποψηφίου.
 • Επαρκής Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  Το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης είναι η εξέταση της επάρκειας γνώσεων στην Αγγλική γλώσσα. Η εξέταση γίνεται στις εγκαταστάσεις της σχολής μας. Είναι μία συνέντευξη που διαρκεί 30-40 λεπτά και στόχο έχει να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος χειρίζεται σωστά την Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το πρότυπο ICAO/TOEFA.
 • Πτήση γνωριμίας
  Το τελευταίο στάδιο της αρχικής αξιολόγησης είναι η πραγματοποίηση μίας πτήσης διάρκειας 15-20 λεπτών με έναν από τους εκπαιδευτές μας. Η πτήση αυτή γίνεται με μονοκινητήριο αεροσκάφος. Ο σκοπός της πτήσης γνωριμίας είναι να εξακριβωθεί ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος πιλότος είναι ικανός να πετάξει χωρίς κάποιο εμφανές πρόβλημα και ότι είναι ικανός να ακολουθήσει την πτητική εκπαίδευση.

Το κόστος της αρχικής εξέτασης αξιολόγησης είναι 1.000 Euro. Το κόστος αυτό θα αφαιρεθεί από το σύνολο της αξίας του εκπαιδευτικού προγράμματος σε περίπτωση επιτυχίας. Σε περίπτωση αποτυχίας σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια της αρχικής αξιολόγησης θα γίνει επιστροφή ύψους 600 ευρώ στον υποψήφιο.