Για πιλότους

Εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες πιλότους

Δείτε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες πιλότους όπως Multi Crew Cooperation (MCC), Airbus A320 Type Rating κλπ. Επίσης εδώ θα βρείτε εκπαιδευτικά προγράμματα για ερασιτέχνες πιλότους (PPL holders) που επιθυμούν να αποκτήσων ικανότητες επαγγελματία πιλότου.

Aviator Modular III ATPL(A) Theoretical Knowledge Course

The aim of the ATPL Theoretical Knowledge Course is to train pilots to the level of theoretical knowledge required for the ATPL (A) according to Appendix 3(A)(6) to Part-FCL.

Δείτε περισσότερα

Aviator Pro III Commercial Pilot CPL(A) Modular course

The aim of the Commercial Pilot Modular Course is to train Private Pilot License (PPL) holders to the level of proficiency necessary for the issue of a Commercial Pilot License, CPL(A).

Δείτε περισσότερα

Aviator Pro Advanced I MCC - Multi Crew Cooperation Course

This course is designed for training pilots to become proficient in Multi Crew Cooperation (MCC) environment. Optimum decision making, communication, allocation of tasks, mutual supervision, use of checklists, teamwork and support of all phases of flight under normal, abnormal or emergency conditions are the objectives of MCC course. By attending this course the pilot is ready to operate safely in multi pilot, multi engine aircrafts.

Δείτε περισσότερα

Aviator Modular II Night Qualification (NQ) course

Night Qualification (NQ) course aims to qualify Private Pilot License (PPL) holders to exercise the privileges of the license at night under VFR (Visual Flight Rules). Night qualification allows you to fly at night as well as being a requirement for commencing your Commercial Pilot License (CPL) Course of training.

Δείτε περισσότερα

Limited Offer Airbus A320 Type Rating

This course is designed to provide to the trainees all the theoretical knowledge and flight training in order to obtain Airbus A320 Type Rating.Important NOTE: Following the completion of the course, according to the legislation, base training on an airplane A320F must be performed consisting from 6 touch and goes. This training may be arranged by every student by himself with our full support.The price is per person and is valid for minimum two trainees conducting the same course.

Δείτε περισσότερα

Aviator Pro Advanced V Flight Instructor (FI) course

The aim of this course is to give adequate training to the applicant in ground and flying instructional techniques based upon established teaching methods. On successful completion of the course and final test the applicant will be issued with a FI (A) rating permitting the holder to give flight training appropriate to the issue of a PPL(A) or a CPL(A).

Δείτε περισσότερα

Aviator Modular III / D FAS Distance Learning system for ATPL(A) Theoretical Knowledge | Distance Learning

FAS Distance Learning system is a comprehensive system that includes e-Books, animations, tests and several other features.

Δείτε περισσότερα

Aviator Conversion I ICAO CPL /ME /IR to EASA license conversion

The course objective is to provide to an ICAO CPL /MEP /IR holder all theoretical knowledge and flight training according to Part-FCL, for a successful examination and flight skill test in order to convert his license according to EASA regulations.

Δείτε περισσότερα

Aviator Conversion II CPL /ME /IR Conversion from ICAO to EASA • All Inclusive

The course includes accommodation. The course objective is to provide to an ICAO CPL /MEP /IR holder all theoretical knowledge and flight training according to Part-FCL, for a successful examination and flight skill test in order to convert his license according to EASA regulations.

Δείτε περισσότερα

Aviator Conversion III Flight Training for CPL /ME /IR conversion from ICAO to EASA

The course objective is to provide flight training to an ICAO CPL /MEP /IR holder according to Part-FCL, for a successful examination and flight skill test in order to convert his license according to EASA regulations. The trainee must hold a relevant Theoretical Knowledge Certification.

Δείτε περισσότερα

Aviator Language I TOEFA © / ICAO Language Proficiency Test

The Language Proficiency Test is a 35 to 45 minutes interview (in this case for a Pilot), to determine the language proficiency level of the candidate, in the abilities of speaking and understanding and to rate this level according to the ICAO language proficiency requirements and the rating scale.

Δείτε περισσότερα

Aviator Pro PBN Performance Based Navigation Course (PBN)

The aim of the course is to ensure global standardization of RNAV. PBNis an enabler forincreasingefficiency, reducing environmental impact, increasing capacity, and improving airport access

Δείτε περισσότερα