ATPL Integrated. Εκπαίδευση επαγγελματιών πιλότων. Εγκεκριμένο από την EASA

Παρουσίαση

Το ATPL (A) Integrated Standard Course είναι ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε αποκλειστικά από ενεργούς πιλότους αεροπορικών εταιρειών παγκοσμίως, μέλη επιτροπών αξιολόγησης και επιλογής πιλότων, καθώς και εκπαιδευτές και αξιολογητές πιλότων αεροπορικών εταιρειών.

Απευθύνεται σε μαθητές υψηλών επιδόσεων που μπορούν να αποκτήσουν απόκτηση πτυχίου επαγγελματία πιλότου με τις ελάχιστες ώρες που απαιτεί ο νόμος, με το χαμηλότερο κόστος.

Επιπλέον, μπορούν να ενισχύσουν και να εμπλουτίσουν το πτυχίο τους με πρόσθετα σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες.

Τιμή προγράμματος

57.900,00 €

Προϋποθέσεις εγγραφής

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις των υποψηφίων για την εγγραφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Standard ATPL Integrated είναι:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον λυκείου ή άλλου ισοδύναμου σχολείου, εθνικού ή διεθνούς. Σύμφωνα με το νόμο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν το επίπεδο των γνώσεών τους στη Φυσική, τα Μαθηματικά και τα Αγγλικά σε εσωτερικές εξετάσεις στον Οργανισμό.
 • Να είναι κάτοχοι Ιατρικού Πιστοποιητικού Τάξης 1 (Medical Certificate Class 1) από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να μιλούν πολύ καλά αγγλικά τουλάχιστον στο μέσο επίπεδο.

Συμπεριλαμβάνει

Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Standard ATPL (A) περιλαμβάνει:

 • Όλες οι διαδικασίες εγγραφής στην Σχολή
 • Συνεχής υποστήριξη κατά τη θεωρητική και πτητική εκπαίδευση
 • Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης
 • Αποκλειστικός σύμβουλος εκπαίδευσης για την επίλυση τυχόν προβλημάτων εκπαίδευσης
 • Τουλάχιστον 750 ώρες Εκπαίδευσης Θεωρητικού Εδάφους σε ένα διαδραστικό, σύγχρονο και πλήρως οργανωμένο σχολείο θεωρητικής γνώσης για τα 13 απαιτούμενα μαθήματα
 • Εκπαίδευση – Αξιολόγηση στην AREA 100 KSA σύμφωνα με τις απαιτήσεις της EASA με την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης, διάρκειας 100 ωρών επιπλέον των παραπάνω
 • Πτητική εκπαίδευση 209 ωρών, εκ των οποίων οι 149 σε αεροπλάνα και οι 60 στον ιδιόκτητο προσομοιωτή του οργανισμού
 • Τακτικές προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις – αξιολογήσεις θεωρητικών γνώσεων εντός του Οργανισμού
 • Αξιολόγηση και πιστοποίηση επάρκειας αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ICAO-EASA
 • Πρακτική πτητική εξέταση για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία χειριστή
 • Δίδακτρα ΥΠΑ για θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις καθώς και για την έκδοση της άδειας (μόνο για την πρώτη προσπάθεια)

Διάρκεια

Ελάχιστη

14

Μήνες

Μέγιστη

36

Μήνες

Μέση

16

Μήνες


Η συνολική διάρκεια του προγράμματος για έναν μέσο εκπαιδευόμενο είναι 16 μήνες, εκ των οποίων:

 • 6 μήνες για τη Σχολείο Θεωρητικής Εκπαίδευσης (Ground School)
 • 2 μήνες για αξιολόγηση και ολοκλήρωση θεωρητικών εξετάσεων
 • 8 μήνες για την πτητική εκπαίδευση και την τελική εξέταση

Πέραν των παραπάνω, για εκπαιδευόμενους με προηγούμενη εμπειρία ή άριστες επιδόσεις, η διάρκεια ολόκληρης της εκπαίδευσης μπορεί να μειωθεί στους 14 μήνες με τον κατάλληλο συνδυασμό θεωρητικής, πτητικής εκπαίδευσης και εξετάσεων ταυτόχρονα.

Επίσης, για εκπαιδευόμενους με λιγότερο διαθέσιμο χρόνο, η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης μπορεί να επεκταθεί από 18 σε 36 μήνες με τη θεωρητική εκπαίδευση να διαρκεί 6 μήνες και την πτητική εκπαίδευση να καταλαμβάνει τον υπόλοιπο χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των τελικών εξετάσεων, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τη συνέπεια της παρουσίας που μπορεί να διατηρήσει ο υποψήφιος.

Τοποθεσίες εκπαίδευσης

 • Μέγαρα
 • Μαρκόπουλο

Το κλίμα των εγκαταστάσεων μας στην Ελλάδα, στο Αεροδρόμιο Γενικής Αεροπορίας Μεγάρων, εξασφαλίζει τέλειες καιρικές συνθήκες και άμεση πτητική εκπαίδευση χωρίς καθυστερήσεις λόγω καιρού!

Ανάλυση Become a Commercial Pilot ATPL Integrated. Εκπαίδευση επαγγελματιών πιλότων. Εγκεκριμένο από την EASA

Θεωρητική Εκπαίδευση

Το θεωρητικό μέρος (Ground School) περιλαμβάνει 13 μαθήματα τα οποία ορίζονται από την EASA (European Union Aviation Safety Agency) και καλύπτουν τις ελάχιστες γνώσεις που χρειάζεται ένας επαγγελματίας πιλότος αεροπορικής εταιρείας. Πέραν αυτών περιλαμβάνει ένα επιπλέον 14ο μάθημα με την ονομασία AREA 100 KSA, το οποίο διευκολύνει την αξιολόγηση των καταρτιζόμενων ως προς τον βαθμό αφομοίωσης της παρεχόμενης θεωρητικής εκπαίδευσης.

Η διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης είναι 6 μήνες και καλύπτει 750 ώρες διδασκαλίας στην τάξη από έμπειρους και καταξιωμένους εξειδικευμένους εκπαιδευτές. Επίσης σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας για οποιονδήποτε λόγο (πχ μέτρα COVID, αδυναμία παρουσίας λόγω ασθένειας κλπ.) δίνεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να παρακολουθήσουν μέρος της θεωρητικής σχολής διαδικτυακά.

Η σχολή ακολουθεί κυκλικό πρόγραμμα θεωρητικών σπουδών, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους την ευελιξία να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους όποτε το επιθυμούν. Ο θεωρητικός κύκλος πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, με το πρώτο εξάμηνο να ξεκινά συνήθως τον Οκτώβριο και το δεύτερο τον Απρίλιο.

Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη θεωρητική του κατάρτιση όποτε το επιθυμεί, αφού σε διάστημα έξι μηνών θα έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει το θεωρητικό μάθημα που καλύπτει και τις τρεις ενότητες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

MODULE A: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 • A1 - AIR LAW
 • A2 - OPERATIONAL PROCEDURES
 • A3 - VFR AND IF COMMUNICATIONS
 • A4 - PRINCIPLES OF FLIGHT
MODULE B : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 • B1a - AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE - AIRFRAME AND SYST
 • B1b - OPERATIONAL PROCEDURES
 • B1c - AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – ELECTRICS
 • B2a - BASIC INSTRUMENTS
 • B2b - ADVANCED INSTRUMENTS
 • B3 - AEROPLANE PERFORMANCE
 • B4 -MASS AND BALANCE
MODULE C: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
 • C1 - GENERAL NAVIGATION
 • C2 - RADIO NAVIGATION
 • C3 - FLIGHT PLANNING AND MONITORING
 • C4 - METEOROLOGY
 • C5 - HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATION
 • C100 - AREA 100 KSA

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

MODULE A: ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ
 • A1 - AIR LAW
 • A2 - OPERATIONAL PROCEDURES
 • A3 - VFR AND IF COMMUNICATIONS
 • A4 - PRINCIPLES OF FLIGHT
MODULE B : ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ
 • B1a - AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE - AIRFRAME AND SYST
 • B1b - OPERATIONAL PROCEDURES
 • B1c - AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – ELECTRICS
 • B2a - BASIC INSTRUMENTS
 • B2b - ADVANCED INSTRUMENTS
 • B3 - AEROPLANE PERFORMANCE
 • B4 -MASS AND BALANCE
MODULE C: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 • C1 - GENERAL NAVIGATION
 • C2 - RADIO NAVIGATION
 • C3 - FLIGHT PLANNING AND MONITORING
 • C4 - METEOROLOGY
 • C5 - HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATION
 • C100 - AREA 100 KSA

Σε περίπτωση αδυναμίας του καταρτιζόμενου να παρακολουθήσει ολόκληρο το θεωρητικό μέρος, η ακαδημία του δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε άλλο εξάμηνο ή εκπαιδευτική περίοδο (ενότητα) ή να παρακολουθήσει μεμονωμένα μαθήματα δωρεάν, κατόπιν συμφωνίας από την έναρξη της εγγραφής ή με επιπλέον κόστος μπορεί να παρασχεθεί περαιτέρω εκπαίδευση ή ακόμα και να επαναληφθεί το μάθημα.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης διενεργούνται εσωτερικές εξετάσεις ακολουθώντας το εκπαιδευτικό σύστημα PAD PILOT και AVIATION EXAM. Επιπλέον, πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και πρακτικές εκπαιδεύσεις για την καλύτερη αφομοίωση του προγράμματος σπουδών, καθώς και τελική αξιολόγηση των καταρτιζόμενων για την έκδοση του πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης της θεωρητικής κατάρτισης.

AREA 100 KSA

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης και πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού θεωρητικής επάρκειας, πραγματοποιούνται χωριστά τελικές αξιολογήσεις 100 ωρών στην ενότητα AREA 100 KSA με τον ακόλουθο τρόπο:

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων για άδειες επαγγελματία χειριστή και σύμφωνα με τις διατάξεις της KSA, για τους μαθησιακούς στόχους (LOs) στα θέματα 100 02 και 100 03 της περιοχής 100 KSA, οι εκπαιδευόμενοι θα περάσουν από τουλάχιστον μία διαμορφωτική αξιολόγηση και δύο αθροιστικές αξιολογήσεις. Θα εξεταστούν επίσης σε τουλάχιστον ένα τεστ νοητικών μαθηματικών KSA.

Οι αθροιστικές αξιολογήσεις και το τεστ νοητικών μαθηματικών KSA θα τεκμηριωθούν στα αρχεία εκπαίδευσης του μαθητή, ενώ τόσο η αθροιστική όσο και η διαμορφωτική αξιολόγηση θα ενημερωθούν. Το τεστ νοητικών μαθηματικών πρέπει να ολοκληρωθεί ικανοποιητικά πριν συστηθεί ο μαθητής για την πρώτη του προσπάθεια να στην εξέταση θεωρητικών γνώσεων στην ΥΠΑ.

Τεστ Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας (ELP)

Το τεστ επάρκειας αγγλικής γλώσσας αναπτύχθηκε για να αξιολογήσει την επάρκεια της αγγλικής γλώσσας στις συγκεκριμένες ικανότητες ομιλίας και κατανόησης, σύμφωνα με την Κλίμακα Αξιολόγησης Γλωσσικής Επάρκειας του ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) και τους ολιστικούς και γλωσσικούς περιγραφικούς παράγοντες και τις απαιτήσεις που θέτει η EASA. Η FAS Pilot Academy είναι ένας εγκεκριμένος φορέας αξιολόγησης της αγγλικής γλώσσας για περισσότερα από 10 χρόνια, έχοντας την δυνατότητα να παρέχει πιστοποιητικά Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας.

Πτητική Εκπαίδευση

Η πτητική εκπαίδευση χωρίζεται σε 7 φάσεις, που καλύπτουν 207 ώρες σε αεροσκάφη SOCATA TB9, SOCATA TB10, CESSNA 172, PIPER SENECA II και εξομοιωτή πτήσης ALSIM ALX FNPT II ως εξής:

 • PRE SOLO
 • NAVIGATION
 • SOLO FIGHT
 • INTSTUMENT FLIGHTS
 • UPRT
 • MULTI ENGINE
 • MCC

Σε κάθε φάση διενεργούνται αξιολογήσεις και εξετάσεις για την καλύτερη αξιολόγηση της εκπαιδευτικής προόδου του μαθητή. Σκοπός είναι η βελτίωση της προσέγγισης του μαθητή και η παροχή αποτελεσματικότερης εκπαίδευσης, προσαρμοσμένης στις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή.

Δεδομένου του γεγονότος ότι κάθε φάση εκπαίδευσης απαιτεί κατάλληλα καταρτισμένους και έμπειρους εκπαιδευτές, οι εκπαιδευτές της FAS Pilot Academy πληρούν όλες απαιτήσεις της Νομοθεσίας καθώς προέρχονται από όλα τα τμήματα της αεροπορίας όπως η Ελληνική Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας, οι Εμπορικές Αερογραμμές και η Γενική Αεροπορία. Οι έμπειροι εκπαιδευτές της Σχολής είναι πάντα πρόθυμοι και χαρακτηρίζονται για τις μεταδοτικές τους ικανότητες στον τομέα της εκπαίδευσης επαγγελματιών πιλότων.

Η καθημερινή παρακολούθηση της ροής και της προόδου του μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δίνουν τη μέγιστη βελτίωση στην απόδοσή του.

Αεροπλάνα που είναι κατάλληλα για κάθε φάση και εξοπλισμένα όπως απαιτείται παρέχουν την καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης, αξιοποιώντας στο έπακρο τις γνώσεις, τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό:

 • Initial Phase – SONACA 200- SOCATA TB9
 • IFR / SPICUS – TB9, SIMULATOR ALX
 • HIGH PERFORMANCE / MEP – SENECA II - TECNAM
 • UPRT – CESSNA 172
 • MCC/ JOC JOC/ APS MCC - SIMULATOR ALX JET GENERIC
 • PBN - SIMULATOR ALX

Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση πτήσης καθώς και η εκπαίδευση στον προσομοιωτή περιλαμβάνουν:

 • 137 ώρες SEP
 • 3 ώρες SEP
 • 40 ώρες IFR σε FNPT II
 • 8 ώρες MEP
 • 4 ώρες για το Performance Based Navigation Course στον εξομοιωτή ALSIM ALX FNPT II
 • 15 ώρες για το Multi Crew Cooperation Course στον εξομοιωτή ALSIM ALX FNPT II
Βιβλία

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός FAS PILOT ACADEMY συνεργάζεται εδώ και 5 χρόνια με τις πιο σύγχρονες εταιρείες για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων αξιολόγησης της θεωρητικής εκπαίδευσης, Padpilot και Aviation Exam. Το υλικό και τα εκπαιδευτικά τους συστήματα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και παρέχονται σε όλους τους μαθητές. Το πακέτο περιλαμβάνει και ηλεκτρονικά βιβλία σε διαδραστική μορφή με χρήση tablet Apple iPad, που παρέχεται και από τη Σχολή.

 • Εγχειρίδιο πληροφοριών για τον πιλότο του MEP A/C
 • Εγχειρίδιο Πληροφοριών Πιλότου SEP A/C
 • Πλήρες Εκπαιδευτικό Πακέτο του Padpilot
 • Άλλα βιβλία ATPL και μέσα μελέτης
Student Kit

The students at the Organization are provided with the best quality supplies - means of education for the purpose of consistency and the best organization of the educational activity, but also the education of the student in an air transport environment.

The best quality of supplies and means of education are provided to the students at the organization with the purpose of consistency and best organization of the educational activity in an air transport environment, as follows:

 • Folding Kneeboard
 • EASA PART/FCL Pilot’s Logbook
 • Navigation Plotter
 • Required charts for training
 • Jeppesen Airway manual botland for training
 • Student Pilot Bag (PILOT CASE)
 • Complete Uniform (2sets) and one flight jacket (shirts, trousers, belt, shoes, tie, epaulets, wings, flight jacket.)

Civil Aviation Authority (CAA) Examination Fees & Flight Skill Test

Η πτητική εξέταση για την απόκτηση άδειας επαγγελματία χειριστή, διεξάγεται από καταξιωμένους εξεταστές αεροσκαφών, οι οποίοι με τις αεροπορικές τους γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες διασφαλίζουν την πιο ακριβή και αντικειμενική αξιολόγηση του υποψηφίου ως επαγγελματία πιλότου. Η τελική εξέταση περιλαμβάνει:

 • 02:30 ώρες σε SEP για CPL & CPL/IR στο SEP CLASS RATING
 • 02:30 ώρες σε MEP για CPL & CPL/IR στο ME CLASS RATING
 • 01:00 ώρα στον εξομοιωτή FNPT για PBN
 • Αμοιβές εξεταστών
 • Τέλη και παράβολα ΥΠΑ

Το κόστος της εξέτασης περιλαμβάνεται στην τιμή (μόνο για την πρώτη προσπάθεια).

Κόστος Εξέτασης

Included for first attempt

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε