ATPL Integrated - Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης πιλότων

Παρουσίαση

Πρόγραμμα εκπαίδευσης Advanced ATPL Integrated

Το Advanced ATPL (A) Integrated Course είναι ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε αποκλειστικά από ενεργούς πιλότους αεροπορικών εταιρειών παγκοσμίως, μέλη επιτροπών αξιολόγησης και επιλογής πιλότων, καθώς και εκπαιδευτές και αξιολογητές πιλότων αεροπορικών εταιρειών. Αυτό το πρόγραμμα είναι το πιο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία πιλότου, καθώς είναι ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα αποκλειστικά αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψήφιους με μηδενική εμπειρία, νεοεισερχόμενους στον κλάδο της αεροπορίας, που έχουν βάλει στόχο να καταλάβουν θέση στο πιλοτήριο μεγάλου εμπορικού αεροσκάφους σε σύντομο χρονικό διάστημα, με εγγυημένη καριέρα και εξέλιξη ως πιλότοι αεροπορικών εταιρειών. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Advanced ATPL (A) Integrated έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις που θέτουν οι αεροπορικές εταιρείες ως το πιο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτιμούν για τους υποψήφιους πιλότους τους. Αυτό το πρόγραμμα, το οποίο προσαρμόζεται συνεχώς στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του αεροπορικού επαγγέλματος, είναι σύντομο, ολοκληρωμένο, αποτελεσματικό και με την καλύτερη αναλογία κόστους - απόδοσης.

Τιμή προγράμματος

76.000,00 €

Προϋποθέσεις εγγραφής

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή όσων ενδιαφέρονται και επιθυμούν να σπουδάσουν στον Οργανισμό Αεροπορικής Εκπαίδευσης FAS PILOT ACADEMY είναι:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
 • Να μιλούν άνετα αγγλικά τουλάχιστον στο μέσο επίπεδο
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον λυκείου ή άλλου ισοδύναμου σχολείου, εθνικού ή διεθνούς. Σύμφωνα με το νόμο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν το επίπεδο των γνώσεών τους στη Φυσική, τα Μαθηματικά και τα Αγγλικά σε εσωτερικές εξετάσεις στον Οργανισμό.
 • Να είναι κάτοχοι Ιατρικού Πιστοποιητικού Τάξης 1 (Medical Certificate Class 1) από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπεριλαμβάνει

 • Όλες τις διαδικασίες για την εγγραφή
 • Συνεχής υποστήριξη κατά τη θεωρητική και πτητική εκπαίδευση
 • Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης
 • Αποκλειστικός σύμβουλος εκπαίδευσης για την επίλυση τυχόν προβλημάτων εκπαίδευσης
 • Τουλάχιστον 750 ώρες Εκπαίδευσης Θεωρητικού Εδάφους σε ένα διαδραστικό, σύγχρονο και πλήρως οργανωμένο σχολείο θεωρητικής γνώσης για τα 13 απαιτούμενα μαθήματα
 • Εκπαίδευση – Αξιολόγηση στο AREA 100 KSA σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EASA με την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης, διάρκειας 100 ωρών επιπλέον των παραπάνω
 • 246 ώρες πτητική εκπαίδευση, εκ των οποίων 152 σε αεροπλάνα και 94 στον ιδιόκτητο προσομοιωτή του οργανισμού
 • Τακτικές προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις – αξιολογήσεις θεωρητικών γνώσεων εντός του Οργανισμού
 • Αξιολόγηση και πιστοποίηση επάρκειας αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ICAO-EASA
 • Πρακτική πτητική εξέταση για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία πιλότου
 • Παράβολα ΥΠΑ για θεωρητικές και πτητικές εξετάσεις καθώς και για την έκδοση του πτυχίου (Πρώτη προσπάθεια μόνο)

Διάρκεια

Ελάχιστη

14

Μήνες

Μέγιστη

36

Μήνες

Μέση

16

Μήνες


Η συνολική διάρκεια του μαθήματος για έναν μέσο εκπαιδευόμενο είναι 16 μήνες, εκ των οποίων:

 • 6 μήνες για τη Σχολή Θεωρητικού Εδάφους
 • 4 μήνες για αναθεωρήσεις – ολοκλήρωση θεωρητικών εξετάσεων
 • 6 μήνες για την πτητική εκπαίδευση και την τελική εξέταση

Πέραν των παραπάνω, για εκπαιδευόμενους με προηγούμενη εμπειρία ή άριστες επιδόσεις, η διάρκεια ολόκληρης της εκπαίδευσης μπορεί να μειωθεί στους 14 μήνες με τον κατάλληλο συνδυασμό θεωρητικής, πτητικής εκπαίδευσης και εξετάσεων ταυτόχρονα.

Επίσης, για εκπαιδευόμενους με λιγότερο διαθέσιμο χρόνο, η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης μπορεί να επεκταθεί από 18 σε 36 μήνες με τη θεωρητική εκπαίδευση να διαρκεί 6 μήνες και την πτητική εκπαίδευση να καταλαμβάνει τον υπόλοιπο χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των τελικών εξετάσεων, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τη συνέπεια της παρουσίας που μπορεί να διατηρήσει ο υποψήφιος.

Τοποθεσίες εκπαίδευσης

 • Μέγαρα
 • Μαρκόπουλο

Το κλίμα των εγκαταστάσεων μας στην Ελλάδα, στο Αεροδρόμιο Γενικής Αεροπορίας Μεγάρων, εξασφαλίζει τέλειες καιρικές συνθήκες και άμεση πτητική εκπαίδευση χωρίς καθυστερήσεις λόγω καιρού!

Ανάλυση Advanced ATPL Integrated - Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης πιλότων

Θεωρητική Εκπαίδευση

Το θεωρητικό μέρος (Ground School) περιλαμβάνει 13 μαθήματα τα οποία ορίζονται από την EASA (European Union Aviation Safety Agency) και καλύπτουν τις ελάχιστες γνώσεις που χρειάζεται ένας επαγγελματίας πιλότος αεροπορικής εταιρείας. Πέραν αυτών περιλαμβάνει ένα επιπλέον 14ο μάθημα με την ονομασία AREA 100 KSA, το οποίο διευκολύνει την αξιολόγηση των καταρτιζόμενων ως προς τον βαθμό αφομοίωσης της παρεχόμενης θεωρητικής εκπαίδευσης.

Η διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης είναι 6 μήνες και καλύπτει 750 ώρες διδασκαλίας στην τάξη από έμπειρους και καταξιωμένους εξειδικευμένους εκπαιδευτές. Επίσης σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας για οποιονδήποτε λόγο (πχ μέτρα COVID, αδυναμία παρουσίας λόγω ασθένειας κλπ.) δίνεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να παρακολουθήσουν μέρος της θεωρητικής σχολής διαδικτυακά.

Η σχολή ακολουθεί κυκλικό πρόγραμμα θεωρητικών σπουδών, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους την ευελιξία να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους όποτε το επιθυμούν. Ο θεωρητικός κύκλος πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, με το πρώτο εξάμηνο να ξεκινά συνήθως τον Οκτώβριο και το δεύτερο τον Απρίλιο.

Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη θεωρητική του κατάρτιση όποτε το επιθυμεί, αφού σε διάστημα έξι μηνών θα έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει το θεωρητικό μάθημα που καλύπτει και τις τρεις ενότητες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

MODULE A: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 • A1 - AIR LAW
 • A2 - OPERATIONAL PROCEDURES
 • A3 - VFR AND IF COMMUNICATIONS
 • A4 - PRINCIPLES OF FLIGHT
MODULE B : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 • B1a - AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE - AIRFRAME AND SYST
 • B1b - OPERATIONAL PROCEDURES
 • B1c - AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – ELECTRICS
 • B2a - BASIC INSTRUMENTS
 • B2b - ADVANCED INSTRUMENTS
 • B3 - AEROPLANE PERFORMANCE
 • B4 -MASS AND BALANCE
MODULE C: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
 • C1 - GENERAL NAVIGATION
 • C2 - RADIO NAVIGATION
 • C3 - FLIGHT PLANNING AND MONITORING
 • C4 - METEOROLOGY
 • C5 - HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATION
 • C100 - AREA 100 KSA

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

MODULE A: ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ
 • A1 - AIR LAW
 • A2 - OPERATIONAL PROCEDURES
 • A3 - VFR AND IF COMMUNICATIONS
 • A4 - PRINCIPLES OF FLIGHT
MODULE B : ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ
 • B1a - AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE - AIRFRAME AND SYST
 • B1b - OPERATIONAL PROCEDURES
 • B1c - AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – ELECTRICS
 • B2a - BASIC INSTRUMENTS
 • B2b - ADVANCED INSTRUMENTS
 • B3 - AEROPLANE PERFORMANCE
 • B4 -MASS AND BALANCE
MODULE C: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 • C1 - GENERAL NAVIGATION
 • C2 - RADIO NAVIGATION
 • C3 - FLIGHT PLANNING AND MONITORING
 • C4 - METEOROLOGY
 • C5 - HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATION
 • C100 - AREA 100 KSA

Σε περίπτωση αδυναμίας του καταρτιζόμενου να παρακολουθήσει ολόκληρο το θεωρητικό μέρος, η ακαδημία του δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε άλλο εξάμηνο ή εκπαιδευτική περίοδο (ενότητα) ή να παρακολουθήσει μεμονωμένα μαθήματα δωρεάν, κατόπιν συμφωνίας από την έναρξη της εγγραφής ή με επιπλέον κόστος μπορεί να παρασχεθεί περαιτέρω εκπαίδευση ή ακόμα και να επαναληφθεί το μάθημα.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης διενεργούνται εσωτερικές εξετάσεις ακολουθώντας το εκπαιδευτικό σύστημα PAD PILOT και AVIATION EXAM. Επιπλέον, πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και πρακτικές εκπαιδεύσεις για την καλύτερη αφομοίωση του προγράμματος σπουδών, καθώς και τελική αξιολόγηση των καταρτιζόμενων για την έκδοση του πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης της θεωρητικής κατάρτισης.

AREA 100 KSA

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης και πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού θεωρητικής επάρκειας, πραγματοποιούνται χωριστά τελικές αξιολογήσεις 100 ωρών στην ενότητα AREA 100 KSA με τον ακόλουθο τρόπο:

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων για άδειες επαγγελματία χειριστή και σύμφωνα με τις διατάξεις της KSA, για τους μαθησιακούς στόχους (LOs) στα θέματα 100 02 και 100 03 της περιοχής 100 KSA, οι εκπαιδευόμενοι θα περάσουν από τουλάχιστον μία διαμορφωτική αξιολόγηση και δύο αθροιστικές αξιολογήσεις. Θα εξεταστούν επίσης σε τουλάχιστον ένα τεστ νοητικών μαθηματικών KSA.

Οι αθροιστικές αξιολογήσεις και το τεστ νοητικών μαθηματικών KSA θα τεκμηριωθούν στα αρχεία εκπαίδευσης του μαθητή, ενώ τόσο η αθροιστική όσο και η διαμορφωτική αξιολόγηση θα ενημερωθούν. Το τεστ νοητικών μαθηματικών πρέπει να ολοκληρωθεί ικανοποιητικά πριν συστηθεί ο μαθητής για την πρώτη του προσπάθεια να στην εξέταση θεωρητικών γνώσεων στην ΥΠΑ.

Τεστ Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας (ELP)

Το τεστ επάρκειας αγγλικής γλώσσας αναπτύχθηκε για να αξιολογήσει την επάρκεια της αγγλικής γλώσσας στις συγκεκριμένες ικανότητες ομιλίας και κατανόησης, σύμφωνα με την Κλίμακα Αξιολόγησης Γλωσσικής Επάρκειας του ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) και τους ολιστικούς και γλωσσικούς περιγραφικούς παράγοντες και τις απαιτήσεις που θέτει η EASA. Η FAS Pilot Academy είναι ένας εγκεκριμένος φορέας αξιολόγησης της αγγλικής γλώσσας για περισσότερα από 10 χρόνια, έχοντας την δυνατότητα να παρέχει πιστοποιητικά Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας.

Πτητική Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση πτήσης χωρίζεται σε 7 φάσεις, που καλύπτουν 246 ώρες σε αεροσκάφη SOCATA TB9, SOCATA TB10, CESSNA 172, PIPER SENECA II και προσομοιωτή ALSIM ALX FNPT II ως εξής:

 • PRE SOLO
 • NAVIGATION
 • SOLO FLIGHT
 • INSTRUMENT FLIGHTS
 • UPRT
 • MULTI ENGINE
 • JOC and APS MCC

Σε κάθε φάση διενεργούνται αξιολογήσεις και εξετάσεις για την καλύτερη αξιολόγηση της εκπαιδευτικής προόδου του μαθητή. Σκοπός είναι η βελτίωση της προσέγγισης του μαθητή και η παροχή αποτελεσματικότερης εκπαίδευσης, προσαρμοσμένης στις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή.

Δεδομένου του γεγονότος ότι κάθε φάση εκπαίδευσης απαιτεί κατάλληλα καταρτισμένους και έμπειρους εκπαιδευτές, οι εκπαιδευτές πτήσης της FAS Pilot Academy πληρούν όλες τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και προέρχονται από όλα τα τμήματα της αεροπορίας όπως η Ελληνική Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας, οι Εμπορικές Αερογραμμές και η Γενική Αεροπορία. Οι έμπειροι εκπαιδευτές της Σχολής είναι πάντα πρόθυμοι και χαρακτηρίζονται για τις μεταδοτικές τους ικανότητες στον τομέα της εκπαίδευσης επαγγελματιών πιλότων.

Η καθημερινή παρακολούθηση της προόδου του μαθητή κατά τη διάρκεια του προγράμματος, δίνουν τη μέγιστη βελτίωση στην απόδοσή του.

Αεροπλάνα που είναι κατάλληλα για κάθε φάση και εξοπλισμένα όπως απαιτείται παρέχουν την καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης, αξιοποιώντας στο έπακρο τις γνώσεις, τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό! Με περισσότερες λεπτομέρειες:

 • Initial Phase – SOCATA TB9
 • IFR / SPICUS – TB9, TB10, SIMULATOR ALX
 • HIGH PERFORMANCE / MEP – SENECA II
 • UPRT – CESSNA 172
 • MCC/ JOC JOC/ APS MCC - SIMULATOR ALX JET GENERIC
 • PBN - SIMULATOR ALX

Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση πτήσης καθώς και η εκπαίδευση στον προσομοιωτή περιλαμβάνουν:

 • 137 ώρες SEP
 • 27 ώρες DUAL TB-9
 • 70 ώρες SOLO TB9 TAMPICO
 • 40 ώρες SPICUS TB-10
 • 20 ώρες στο FNPT II για εξάσκηση για συγκεκριμένες πτητικές ασκήσεις όπως Traffic Pattern – Emergency – X-C, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις των μαθητών (15 ώρες προσομοίωση SEP, 05 ώρες προσομοίωση MEP)
 • 03 ώρες το SEP για UPRT στο CESSNA 172
 • 40 ώρες IFR σε FNPT II ALSIM ALX
 • 12 ώρες MEP (PA34-200 SENECA II)
 • 04 ώρες για το Performance Based Navigation Course στο FNPT II ALSIM ALX
 • 15 ώρες για Jet Orientation Course (JOC) στο JET GENERIC–FNPT II ALSIM ALX
 • 15 ώρες για το Enhanced Multi Crew Cooperation Course (APS MCC) στο JET GENERIC–FNPT II ALSIM ALX
Βιβλία

Η FAS Pilot Academy συνεργάζεται εδώ και 5 χρόνια με τις πιο σύγχρονες εταιρείες για την προετοιμασία εκπαιδευτικών προγραμμάτων αεροπορίας και προγραμμάτων αξιολόγησης θεωρητικής εκπαίδευσης, Padpilot και Aviation Exam. Το υλικό και τα εκπαιδευτικά τους συστήματα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και παρέχονται σε όλους τους μαθητές. Το πακέτο περιλαμβάνει και ηλεκτρονικά βιβλία σε διαδραστική μορφή μέσω tablet Apple i-Pad, που παρέχεται και από τη Σχολή:

 • Εγχειρίδιο πληροφοριών για τον πιλότο του MEP A/C
 • Εγχειρίδιο Πληροφοριών Πιλότου SEP A/C
 • Πλήρες Εκπαιδευτικό Πακέτο του Padpilot
 • Άλλα βιβλία ATPL και μέσα μελέτης
 • AviationExam - 12μηνη συνδρομή
 • Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο JOC & APS MCC
Student Kit

Στους μαθητές της Σχολής παρέχονται τα καλύτερα ποιοτικά εφόδια και μέσα εκπαίδευσης με σκοπό τη συνέπεια και την καλύτερη οργάνωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, αλλά και την εκπαίδευση του μαθητή σε περιβάλλον αερομεταφορών, ως εξής:

 • Apple I-Pad
 • Folding Kneeboard
 • Βιβλίο ημερολογίου EASA PART/FCL Pilot
 • Πλότερ πλοήγησης
 • Απαιτούμενα διαγράμματα για την εκπαίδευση
 • Εγχειρίδιο Jeppesen Airway botland για εκπαίδευση
 • Τσάντα πιλότου μαθητή (ΘΗΚΗ PILOT)
 • Ολόκληρη στολή (2 σετ) και ένα flight jacket (πουκάμισα, παντελόνια, ζώνη, παπούτσια, γραβάτα, επωμίδες, φτερά, flight jacket)

Civil Aviation Authority (CAA) Examination Fees & Flight Skill Test

Η πτητική εξέταση για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία χειριστή, διενεργείται από καταξιωμένους εξεταστές αεροσκαφών, οι οποίοι μέσα από τις αεροπορικές τους γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες διασφαλίζουν την ακριβέστερη και αντικειμενική αξιολόγηση του υποψηφίου ως επαγγελματία πιλότου. Η τελική εξέταση περιλαμβάνει:

 • 02:30 ώρες σε SEP για το CPL & CPL/IR στο SEP CLASS RATING
 • 02:30 ώρες στο MEP για το CPL & CPL/IR στο ME CLASS RATING
 • 01:00 ώρα στο FNPT για PBN
 • Αμοιβές εξεταστών
 • Τέλη ΥΠΑ

Το κόστος μόνο για την πρώτη προσπάθεια περιλαμβάνεται στην τιμή του προγράμματος.

Κόστος Εξέτασης

Included for first attempt

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε